کاربردهای پماد فلوئوسینولون و عوارض جانبی

مصرف پماد فلوئوسینولون برای حساسیتهای پوستی, نیش حشرات, التهاب پوست و اگزما است. به طور کلی این پماد موضعی برای ضایعات پوستی و خارش کاربرد دارد. قبل از مصرف این پماد باید نکاتی را در نظر گرفت. اول اینکه تحت هیچ شرایطی حتی با

Read more